محصولات نوین بام سبز GEODREIN

محصولات نوین بام سبز GEODREIN

استفاده از قطعات پلی پرو پیلن GEODREIN در بامهای سبز و مزایای آن با توجه به حجم بالای ساخت و سازهایی که در اکثر شهرها و بی توجه به از بین بردن تعادل محیطی و منظره سبز طبیعی انجام می شود، بام سبز راه حل ایده آلی برای بازگرداندن اثری از طبیعت سبز به محیط […]

ادامه مطلب