کلمه کلیدی را وارد کنید

درخواست مشاوره

آدرس ایمیل خود را جهت اطلاع از همایش ها و پروژه های مجموعه وارد نمائید.

پروژه جهاد کشاورزی

پروژه جهاد کشاورزی

در اجرای سازه های بتنی, قالب بندی, مشارکت در ساخت - مدیریت پیمان
portfolio
نام سرمایه گذار:
تاریخ انتشار:
January 1, 1970
محل:
ارزش:
معماری:
درباره پروژه

پروژه تعاونی مسکن جهاد کشاورزی

این پروژه با مساحت تقریبی 45 هزار متر شامل دو برج مسکونی در انتهای بلوار هاشمیه اجرا گردیده است.