برتریهای قالب های نوین پلاستیکی مدولار

برتریهای قالب های نوین پلاستیکی مدولار -اجرای انواع مقاطع بتنی طرح دار و ساده بصورت نمایان امروزه روشهای نوین علم مهندسی بستری جهت اجرای بهینه ، اقتصادی و سریع پروژه های عمرانی فراهم آورده است. روشهای متعدد مدیریت پروژه ، مهندسی ارزش و مدیریت ساخت و اجرا ، بر این باورندکه شناسایی دقیق و مو […]

ادامه مطلب

سقف های نوین بتنی دو محوره nautilus

 قالب های مخصوص پلی اتیلن nautilus در اجرای سقفها و سازه های بتنی دومحوره در ادامه سلسه مقاله های قالب بندی به روشهای نوین و قالب های جدید پلی اتیلن در این مقاله نگاهی گذرا به نحوه اجرا،معایب و مزایای سقفهای دو محوره داریم . کاربرد این سقفها در سازه های بتنی و دهانه های […]

ادامه مطلب
سقفهای نوین بتنی با تیر دوطرفه skydome

سقفهای نوین بتنی با تیر دوطرفه skydome

روش استفاده از قالب های مخصوص پلی اتیلن skydome در اجرای سقفها و سازه های بتنی با تیر دوطرفه در ادامه سلسه مقاله های قالب بندی به روشهای نوین و قالب های جدید پلی اتیلن در این مقاله نگاهی گذرا به نحوه اجرا،معایب و مزایای سقفهای با تیر دوطرفه(waffle )داریم . کاربرد این سقفها در […]

ادامه مطلب