کلمه کلیدی را وارد کنید

درخواست مشاوره

آدرس ایمیل خود را جهت اطلاع از همایش ها و پروژه های مجموعه وارد نمائید.

مسکن مهر بجستان

مسکن مهر بجستان

در ساخت و ساز, قالب بندی, مشارکت در ساخت - مدیریت پیمان
نام سرمایه گذار:
تعاونی مسکن مهر سایه بان
تاریخ انتشار:
July 6, 2015
محل:
شهرستان بجستان
ارزش:
معماری:
درباره پروژه

تعاونی مسکن مهر سایه بان و مهر سازه بجستان در شهرستان بجستان و در جنوب غربی مشهد واقع است. که دارای واحد های 130 متری و در سه طبقه در سال 90 احداث شده است

شرکت پارس پی در این دو پروژه به ترتیب 250 واحد برای شرکت مسکن مهر سایه بان و 125 واحد برای شرکت مهرسازه بجستان اجرای فونداسیون ، سفت کاری و نازک کاری کل واحدها را برعهده داشت.