تفاوت قالب بندی با قالب های فلزی و قالب های پلی اتیلن ژئوپلاست

تفاوت قالب بندی با قالب های فلزی و قالب های پلی اتیلن ژئوپلاست

تفاوت قالب بندی با قالب های فلزی و قالب های پلی اتیلن ژئوپلاست

به دلیل اینکه برای جدا شدن سطوح قالب های فلزی از بتن نیاز به آغشته کردن فلز قالب به روغن می باشد در زمان بتن ریزی حباب های هوا به سطوح قالب چسبیده و باعث تخلخل روی اجزاء سازه میگردد.

در قالب های پلی اتیلن به دلیل عدم نیاز به روغن تخلخل در سطوح سازه ایجاد نمیگردد و سطحی صاف و صیقلی که میتوان بصورت اکسپوز از آن استفاده نمود.

 

ستون اجرا شده با قالب فلزی

 

ستون اجرا شده با قالب پلی اتیلن ژئوپلاست

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.