نسخه آزمایشی از Adna Soft
راهنما و معرفي سقفهاي تيرچه و بلوك ، كروميت و كامپوزيت
پس از حذف اجراي سقف بصورت طاق ضربي در ساختمانهاي بيش از دو سقف ، شاهد گسترش اجراي انواع سقفهاي بتني شامل سقفهاي تيرچه و بلوك سنتي ، سقفهاي كروميت و نيز كامپوزيت مي‌باشيم و بدليل تغيير مداوم قيمت مصالح و عدم ارتباط مستمر بخشهاي اجرايي با بخش طراحي و محاسبه ، يكي از بزرگترين مسائل محاسبين و دفاتر مهندسي و نيز كارفرمايان ، انتخاب نوع سقف ساختمانها مي‌باشد.

در این مجموعه سعی شده است که اولاً وزن کلیه سقف های تیرچه و بلوک سنتی (R1 تا R8 ) ، سقفهاي تيرچه و بلوك كروميت ( تیپهای R9 تا R12) و نيز سقفهاي كامپوزيت را محاسبه و جهت تعيين بار مرده سقفها در اختيار دفاتر مهندسي قرار دهيم. ثانياً سعي شده است تا مشخصات اجرايي و شرايط اجرا و مزيتها و محدوديتهاي هر سقف بيان گردد تا بدين وسيله از انتخاب سقفهاي نامناسب در طراحي اوليه جلوگيري نموده و نيز اين مشخصات راهنمايي براي مهندسين ناظر عضو دفاتر مختلف جهت نظارت بر حسن اجراي سقفهاي مورد نظارت باشد.