نسخه آزمایشی از Adna Soft
سقفهای دارای تیرچه كروميت
نكات عمومی در مورد سقفهای دارای تیرچه كروميت :
 1. مشخصات اين نوع سقف بر اساس نشريه شماره 151 سازمان برنامه و بودجه تعيين می‌شود.
 2. نشريه فوق دارای جداول آماده برای تعيين مشخصات تيرچه‌ها نمی‌باشد و صرفا آيين نامه محاسباتی است و علاوه بر آن تا كنون هيچگونه آئين نامه يا نشريه رسمی مورد تأييد مراجع ذيصلاح منتشر نشده است. لذا لازمست تيرچه‌ها بنا بر شرايط بارگذاری و نحوه اجرا محاسبه و طراحی شوند.
 3. محاسبات تيرچه‌های كروميت بسيار مشكل و دارای كنترلهای زيادی می‌باشد و بايد برای هر تيرچه بطور جداگانه طراحی گردد. در طراحی اين تيرچه‌ها می‌بايستی تمام جزئيات شامل بال فوقانی ، بال تحتانی ، ميلگرد زيگزاگ و فواصل زيگزاگها و طول تقويتهای فوقانی و تحتانی با توجه به آيين نامه فوق دقيقا محاسبه گردد. در اين خصوص می توان از نرم افزار جامع طراحی تيرچه‌هاي با جان باز KDS استفاده نمود. اين نرم افزار تنها نرم افزار ثبت اختراع شده در مورد طراحی و محاسبه تيرچه‌های كروميت می‌باشد. برای اطلاعات بيشتر در مورد اين نرم افزار اينجا را كليك كنيد.
 4. براي اين نوع سقف ميلگرد افت و حرارت با قطر 6 ميليمتر كفايت می‌كند كه تعداد اين ميلگردها در خلاف جهت تيرچه‌ها هر 25 سانتيمتر يك عدد می‌بايستی اجرا گردد. در نشريه 151 به لزوم اجرای ميلگردهای افت و حرارت در جهت تيرچه‌ها اشاره‌ای نشده است.
 5. در كليه دهانه‌های سقفهای كروميت ، اجرای كلاف ميانی (Tie Beam) ضروری می باشد و در دهانه‌های بالای 3 متر كلافهای ميانی حتماً می‌بايستی با بتن (بوسيله ايجاد فاصله بين بلوكها) اجرا گردند. در دهانه‌های كوچكتر از 5.30 متر يك كلاف ميانی و در دهانه‌های بين 5.30 و 7.80 متر دو كلاف ميانی و در دهانه‌های بيش از 7.80 متر سه كلاف ميانی مورد نياز است. در تمام اين حالات حداقل ميلگرد طولی كلافهای ميانی دو عدد ميلگرد نمره 12 می‌باشد.
 6. در تيرچه‌های كروميت استفاده از ميلگردهای نوع A3 (با آجهاي به شكل هفت و هشت) ممنوع است و فقط می‌بايستی از ميلگردهای صاف و يا آجدار نوع A2 (با آجهای فنری شكل) استفاده نمود.
 7. در نشريه 151 به لزوم اجرای ميلگرد تقويت ممان منفی اشاره‌ای نشده است و با توجه به اينكه طرح تيرچه‌ها مفصلی است لذا نيازی به استفاده از آن در سقفهای كروميت نمی‌باشد.
 8. مطابق مبحث دهم از مقررات ملی ساختمان در ساختمانهای مسكونی كه در آنها خيز مطرح است و تكيه‌گاه تيرهای اسكلت آنها از نوع گيردار باشد ، حداكثر دهانه مجاز برای استفاده از اين سقفها 26 برابر ضخامت سقف و برای ساختمانهايی كه تكيه‌گاه تيرهای اسكلت آنها از نوع ساده باشد ، حداكثر دهانه مجاز برای استفاده از اين سقفها 20 برابر ضخامت سقف می‌باشد.
نكته مهم 1 :
دانستن اين نكته مهم است كه محدوديت و تعدد انواع سقفهای تيرچه و بلوك قابل اجرا دقيقاً بستگی به وجود انواع بلوكه‌های سقفی موجود در بازار دارد و از آنجا كه بدليل حجم و وزن زياد بلوكه‌های سقفی عملاً حمل و نقل آن از يك نقطه كشور به نقطه‌ای ديگر مقرون به صرفه نمی‌باشد، بنابراين ممكن است در بعضی نقاط كشور عملاً امكان اجرای برخی از سقفهای معرفی شده زير بدليل نبودن بلوكه متناسب با آن وجود نداشته باشد و يا احياناً در بعضی مناطق علاوه بر سقفهای معرفی شده زير بتوان سقفهای ديگری نيز اجرا نمود. درضمن لازم به ذكر است كه با استفاده توأم انواع بلوكه‌های سقفی با مواد ديگر (مانند يونوليت) گاه بنا به ضرورت می‌توان سقفهايی با ارتفاع بيشتر نيز اجرا نمود.
نكته مهم 2 :
از آنجا كه اجرای سقفهای كروميت نسبت به سقفهای با تيرچه بتنی قدمت كمتری دارد، سؤالات و مسائل زيادی پيرامون اين سقفها مطرح است. لذا سعی كرده‌ايم تا در صفحه دنيای كروميت تا حد امكان به بررسی اين مسائل و مشكلات بپردازيم.
نكته مهم 3 :
از آنجا كه اجرای سقفهای كروميت بدون شمع بندی صورت می‌پذيرد، هرگونه بی‌دقتی در طراحی، محاسبه ، توليد و اجرای اين نوع سقفها ممكن است به ريزش سقف يا شكم دادن تيرچه‌ها منجر شود. لذا اكيداً توصيه می‌شود تا از استفاده از تيرچه‌های نامطمئن و بدون محاسبه و نيز تيرچه‌هايی كه كيفيت توليد آنها پايين است پرهيز شود. در ضمن يادآوری می‌گردد اجرای سقفها با تيرچه‌های كروميت فرآيندی كاملاً تخصصی است و حتی با وجود استفاده از تيرچه‌های مرغوب، ممكن است بر اثر بی‌احتياطی در اجرای صحيح سقف، ريزش سقف اتفاق افتد.
كد سقف : R9
نوع سقف : تيرچه كروميت با بلوكه سفال
ارتفاع كل سقف : 25.5 سانتيمتر - مركز تا مركز تيرچه‌ها 75 سانتيمتر
محاسن :
 1. چنانچه زیر بنای هر سقف زیر 120 متر مربع باشد و سازه دارای دیوار برشی نباشد به دلیل اجرای همزمان دو یا سه سقف معمولاً اجرای این سقف مقرون به صرفه خواهد بود.
 2. سرعت اجرای بالاتری نسبت به سقفهای با تيرچه بتنی دارد.
 3. به كاذب كاری نيازی ندارد.
 4. اين سقف وزنی نسبتاً متعادل دارد.
نقاط ضعف احتمالی :
 1. بدليل عدم اجرای شمع بندی ، لرزش اين نوع سقفها از سقفهای با تيرچه بتنی بيشتر است.
 2. بدليل عدم وجود دانش فنی و تجربی مناسب و ضعف آيين نامه در مورد سقفهای كروميت ، امكان اجرای غير اصولی سقفها بسيار زياد است.
كد سقف : R10
نوع سقف : تيرچه كروميت با بلوكه سیمانی
ارتفاع كل سارتفاع كل سقف : 25.5 سانتيمتر - مركز تا مركز تيرچه‌ها 75 سانتيمتر
محاسن :
 1. چنانچه زير بنای هر سقف زير 120 مترمربع باشد و سازه دارای ديوار برشی نباشد بدليل اجرای همزمان دو يا سه سقف باهم معمولا اجرای اين سقف مقرون به صرفه خواهد بود.
 2. سرعت اجرای بالاتری نسبت به سقفهای با تيرچه بتنی دارد.
 3. به كاذب كاری نيازی ندارد.
نقاط ضعف احتمالی :
 1. بدليل عدم اجرای شمع بندی ، لرزش اين نوع سقفها از سقفهای با تيرچه بتنی بيشتر است.
 2. بدليل عدم وجود دانش فنی و تجربی مناسب و ضعف آيين نامه در مورد سقفهای كروميت ، امكان اجرای غير اصولی سقفها بسيار زياد است.
 3. اين سقف جزو سقفهای سنگين‌ محسوب می‌گردد. معمولا تنها زمانی از اين سقف استفاده می‌شود كه امكان اجرای سقف R9 نباشد (مثلا زمانی كه بلوكه سفال سقف R9 موجود نباشد)
كد سقف : R11
نوع سقف : تيرچه كروميت با قالب
ارتفاع كل سقف : 25.5 سانتيمتر - مركز تا مركز تيرچه‌ها 75 سانتيمتر
محاسن :
 1. اين سقف جزو سقفهای سبك می‌باشد.
 2. وزن اين سقف از اكثر سقفهای كامپوزيت و نيز سقفهای تيرچه و بلوك سبكتر است.
 3. در مقايسه با سقفهای كامپوزيت هزينه كاذب كاری كمتری دارد زيرا فواصل تيرچه‌ها كم بوده و نيازی به استفاده از نبشی در سقف كاذب نيست.
نقاط ضعف احتمالی :
 1. اين سقف به كاذب كاری نياز دارد.
 2. در مقايسه با سقف R6 (تيرچه زيگزاگ با قالب) قيمت بالاتری دارد مگر در ساختمانهای فاقد ديوار برشی كه زير بنای هر طبقه كمتر از حدود 120 متر مربع باشد.
 3. بدليل عدم اجرای شمع بندی ، لرزش اين نوع سقفها از سقفهای با تيرچه بتنی بيشتر است.
 4. بدليل عدم وجود دانش فنی و تجربی مناسب و ضعف آيين نامه در مورد سقفهای كروميت ، امكان اجرای غير اصولی سقفهابسيار زياد است.
كد سقف : R12
نوع سقف : تيرچه كروميت با بلوك پلی استايرن (يونوليت)
ارتفاع كل سقف : 25.5 سانتيمتر - مركز تا مركز تيرچه‌ها 75 سانتيمتر
محاسن :
 1. اين سقف جزو سقفهای سبك می‌باشد.
 2. وزن اين سقف از اكثر سقفهای كامپوزيت و نيز سقفهای تيرچه و بلوك سبكتر است.
 3. در مقايسه با سقفهای كامپوزيت هزينه كاذب كاری كمتری دارد زيرا فواصل تيرچه‌ها كم بوده و نيازی به استفاده از نبشی در سقف كاذب نيست.
نقاط ضعف احتمالی :
 1. بدليل قيمت بالای بلوكه پلی استايرن معمولاً اين نوع سقف در رديف گرانترين سقفها قرار می‌گيرد.
 2. بدليل عدم اجرای شمع بندي ، لرزش اين نوع سقفها از سقفهای با تيرچه بتنی بيشتر است.
 3. بدليل عدم وجود دانش فنی و تجربی مناسب و ضعف آيين نامه در مورد سقفهای كروميت ، امكان اجرای غير اصولی سقفها بسيار زياد است.
 4. بدليل اختلاف ضريب انبساط طولی بلوكه‌های پلی استايرن با تيرچه‌ها ، در سقفهايی كه ا ز زير با گچ پوشش شوند ترك ايجاد می‌شود.
 5. اكثر بلوكه‌های پلی استايرن موجود در بازار بر اثر آتش سوزی آتش می‌گيرند و يا دود زياد منتشر می‌نمايند بنابراين به لحاظ ايمنی استفاده از اين سقف چندان توصيه نمی‌شود.