نسخه آزمایشی از Adna Soft
1
نام پروژه : مسکن مهر بجستان 1
کارفرما : شرکت تعاونی مهر سایه بان
زمینه فعالیت : اجرای کامل سفتکاری
زیربنا : 13000 متر مربع
آدرس : شهرستان بجستان( در حال اجرا)
سایر تصاویر ...
2
نام پروژه : مسکن مهر بجستان 2
کارفرما : شرکت تعاونی مسکن مهرسازه بجستان
زمینه فعالیت : اجرای کامل سفتکاری 120 واحد
زیربنا : 12000 متر مربع
آدرس : شهرستان بجستان
سایر تصاویر ...
3
نام پروژه : برج تجاری اداری سلمان
کارفرما : شرکت فلات توس
زمینه فعالیت : اجرای سقف و دیوارهای برشی
زیربنا : حدود 40000 مترمربع در 18 طبقه
آدرس : تقاطع خیابان راهنمایی و سلمان فارسی
سایر تصاویر ...
4
نام پروژه : (بنای نمونه سال 89) برج مسکونی آرمیتاژ
کارفرما : شرکت پاریز شرق
زمینه فعالیت : اجرای قالب بندی اسکلت بتنی و سقفهای تیرچه بلوک
زیربنا : حدود 15000 مترمربع در 13 طبقه
آدرس : بلوار هاشمیه – هاشمیه 10
سایر تصاویر ...
5
نام پروژه : برج مسکونی پروژه آبادگران
کارفرما : شركت سازین
زمینه فعالیت : اجرای اسکلت بتنی
زیربنا : حدود 6000 مترمربع در8 طبقه
آدرس : جاده سنتو – مقابل کوهسنگی- مجتمع آبادگران
سایر تصاویر ...
6
نام پروژه : برجهای مسکونی نیایش
کارفرما : شركت دشت بهساز
زمینه فعالیت : قالب بندي و اجراي سقفهاي تيرچه و بلوك به متراژ حدود 40000 متر مربع
زیربنا : 45000 متر مربع
آدرس : اراضي زكريا
سایر تصاویر ...
7
نام پروژه : پروژه 90 واحدی احداث مسکن مهر تایباد
کارفرما : اداره بهزیستی تایباد
زمینه فعالیت : اجرای کامل سفتکاری
زیربنا : 7000 متر مربع
آدرس : شهرستان تایباد
سایر تصاویر ...
8
نام پروژه : مجتمع مسکونی بهمن
کارفرما : شرکت ارشد سازه
زمینه فعالیت : اجرای حدود 80000 متر قالب بندی فلزی
زیربنا : حدود 80000 مترمربع
آدرس : انتهای بلوار دانش آموز
سایر تصاویر ...
9
نام پروژه : برج مسکونی هاشمیه
کارفرما : شرکت تعاونی مسکن جهاد کشاورزی-مدیریت پیمان شرکت آگر
زمینه فعالیت : اجرای کامل قالب بندی اسکلت بتنی
زیربنا : حدود 40000 مترمربع قالب بندی در 13 طبقه
آدرس : بلوار هاشمیه – هاشمیه 85
سایر تصاویر ...
10
نام پروژه : پروژه تونل امداد
کارفرما : شرکت ماهسازان توس
زمینه فعالیت : اجرای دیوار و سقف بتنی
زیربنا : حدود8000 مترمربع
آدرس : میدان شریعتی مقابل بیمارستان قائم(عج)
سایر تصاویر ...
11
نام پروژه : پروژه میلاد
کارفرما : شرکت فراسوی شرق
زمینه فعالیت : اجرای کامل اسکلت بتنی
زیربنا : حدود 30000 متر مربع قالب بندی
آدرس : میدان شهدای مشهد
سایر تصاویر ...
12
نام پروژه : مجتمع تجاری پروما
کارفرما : شرکت بنیان بتن
زمینه فعالیت : قالب بندی
زیربنا : حدود 25000 مترمربع در 5 طبقه
آدرس : ابتدای بلوار جانباز
سایر تصاویر ...
13
نام پروژه : پل بزرگ ميدان آزادي مشهد
کارفرما : شرکت آربر
زمینه فعالیت : قالب بندی
زیربنا : اجرای حدود 20000 متر قالب بندی فلزی
آدرس : میدان آزادی مشهد
سایر تصاویر ...
14
نام پروژه : پروژه مسکن مهر شماره 2 تایباد
کارفرما : شرکت تعاونی مسکن آزاد شماره 2 تایباد
زمینه فعالیت : اجرای کامل سفتکاری120 واحد
زیربنا : 12000 مترمربع
آدرس : شهرستان تایباد
سایر تصاویر ...
15
نام پروژه : سلمان
کارفرما :
زمینه فعالیت :
زیربنا :
آدرس :
سایر تصاویر ...
16
نام پروژه : مجتمع مسکونی 96واحدی بهارستان
کارفرما : شرکت بنیان بتن
زمینه فعالیت : قالب بندی و اجرای سقفهای تیرچه بلوک
زیربنا : حدود 35000 مترمربع در 12 طبقه
آدرس : بلوار وکیل آباد – هنرستان 19
سایر تصاویر ...
17
نام پروژه : مجتمع مسکونی بهمن
کارفرما : شرکت ارشد سازه
زمینه فعالیت : شرکت ارشد سازه
زیربنا :
آدرس : انتهای بلوار دانش آموز
سایر تصاویر ...
18
نام پروژه : پروژه مجتمع اداری تجاری میدان شهدا
کارفرما : شرکت ارشد سازه
زمینه فعالیت : شرکت ارشد سازه
زیربنا : متر مربع 20000
آدرس : میدان شهدای مشهد
سایر تصاویر ...