نسخه آزمایشی از Adna Soft
نام پروژه : برج مسکونی هاشمیه
کارفرما : شرکت تعاونی مسکن جهاد کشاورزی-مدیریت پیمان شرکت آگر
زمینه فعالیت : اجرای کامل قالب بندی اسکلت بتنی
زیربنا : حدود 40000 مترمربع قالب بندی در 13 طبقه
آدرس : بلوار هاشمیه – هاشمیه 85
    بازگشت | بالا