نسخه آزمایشی از Adna Soft
نام پروژه : مجتمع مسکونی بهمن
کارفرما : شرکت ارشد سازه
زمینه فعالیت : اجرای حدود 80000 متر قالب بندی فلزی
زیربنا : حدود 80000 مترمربع
آدرس : انتهای بلوار دانش آموز

    بازگشت | بالا