نسخه آزمایشی از Adna Soft
نام پروژه : پروژه 90 واحدی احداث مسکن مهر تایباد
کارفرما : اداره بهزیستی تایباد
زمینه فعالیت : اجرای کامل سفتکاری
زیربنا : 7000 متر مربع
آدرس : شهرستان تایباد
    بازگشت | بالا