نسخه آزمایشی از Adna Soft
نام پروژه : برجهای مسکونی نیایش
کارفرما : شركت دشت بهساز
زمینه فعالیت : قالب بندي و اجراي سقفهاي تيرچه و بلوك به متراژ حدود 40000 متر مربع
زیربنا : 45000 متر مربع
آدرس : اراضي زكريا
    بازگشت | بالا