نسخه آزمایشی از Adna Soft
نام پروژه : برج مسکونی پروژه آبادگران
کارفرما : شركت سازین
زمینه فعالیت : اجرای اسکلت بتنی
زیربنا : حدود 6000 مترمربع در8 طبقه
آدرس : جاده سنتو – مقابل کوهسنگی- مجتمع آبادگران
    بازگشت | بالا