نسخه آزمایشی از Adna Soft
نام پروژه : (بنای نمونه سال 89) برج مسکونی آرمیتاژ
کارفرما : شرکت پاریز شرق
زمینه فعالیت : اجرای قالب بندی اسکلت بتنی و سقفهای تیرچه بلوک
زیربنا : حدود 15000 مترمربع در 13 طبقه
آدرس : بلوار هاشمیه – هاشمیه 10


    بازگشت | بالا