نسخه آزمایشی از Adna Soft
نام پروژه : برج تجاری اداری سلمان
کارفرما : شرکت فلات توس
زمینه فعالیت : اجرای سقف و دیوارهای برشی
زیربنا : حدود 40000 مترمربع در 18 طبقه
آدرس : تقاطع خیابان راهنمایی و سلمان فارسی    بازگشت | بالا