نسخه آزمایشی از Adna Soft
نام پروژه : پروژه مجتمع اداری تجاری میدان شهدا
کارفرما : شرکت ارشد سازه
زمینه فعالیت : شرکت ارشد سازه
زیربنا : متر مربع 20000
آدرس : میدان شهدای مشهد


    بازگشت | بالا