نسخه آزمایشی از Adna Soft
نام پروژه : مجتمع مسکونی 96واحدی بهارستان
کارفرما : شرکت بنیان بتن
زمینه فعالیت : قالب بندی و اجرای سقفهای تیرچه بلوک
زیربنا : حدود 35000 مترمربع در 12 طبقه
آدرس : بلوار وکیل آباد – هنرستان 19
    بازگشت | بالا