نسخه آزمایشی از Adna Soft
نام پروژه : پروژه مسکن مهر شماره 2 تایباد
کارفرما : شرکت تعاونی مسکن آزاد شماره 2 تایباد
زمینه فعالیت : اجرای کامل سفتکاری120 واحد
زیربنا : 12000 مترمربع
آدرس : شهرستان تایباد

    بازگشت | بالا