نسخه آزمایشی از Adna Soft
نام پروژه : مجتمع تجاری پروما
کارفرما : شرکت بنیان بتن
زمینه فعالیت : قالب بندی
زیربنا : حدود 25000 مترمربع در 5 طبقه
آدرس : ابتدای بلوار جانباز
    بازگشت | بالا