نسخه آزمایشی از Adna Soft
نام پروژه : پروژه میلاد
کارفرما : شرکت فراسوی شرق
زمینه فعالیت : اجرای کامل اسکلت بتنی
زیربنا : حدود 30000 متر مربع قالب بندی
آدرس : میدان شهدای مشهد    بازگشت | بالا