نسخه آزمایشی از Adna Soft
تیرچه های بتنی
مقدمه :
تیرچه بتنی از قدیمي‌ترین اجزاء سقف‌ها هستند كه امروزه نیز به طور وسیعی در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند. به همین دلیل منابع ارزنده ا‌ی جهت طراحی این نوع تیرچه در اختیار تولید‌كنندگان قرار گرفته است. از جمله مي‌توان به نشریه شماره 94 سازمان برنامه و بودجه اشاره كرد. این نشریه با در نظر گرفتن آئین‌نامه‌ ایران و آئین‌نامه‌های كشور‌های مختلف از جمله آمریكا ، انگلیس ، فرانسه ، آلمان ، اتریش ، هندوستان و نشریه‌هایی كه تولید كنندگان معتبر تیرچه‌های پیش‌ساخته در آن كشورها منتشر كرده‌اند و با توجه به شرایط اجرایی كشور تهیه شده است همچنین نشریه شماره 82 دتیلها و روشهای اجرای سقفهایی كه با این تیرچه‌ها ساخته مي‌شوند را به تفصیل بیان نموده است.
مزاياي تيرچه هاي بتني توليد شده در شركت پارس پي :
  1. طراحي كاملا مهندسي توسط نرم افزار توليد شده در دفتر فني شركت پارس پي بر اساس مفاد نشريه 94 سازمان برنامه و بودجه.
  2. استفاده از بتن عيار 400 در ساخت تيرچه‌ها و ابعاد مناسب پاشنه تيرچه مطابق با استاندارد.
  3. رعايت مناسب فواصل گام زيگزاگ ها.
  4. يكسره (يك تكه) بودن كليه ميلگرد هاي فوقاني و تحتاني.
  5. عمل آوري تيرچه‌ها توسط بخار جهت حصول مقاومت كافي و افزايش ظرفيت توليد.
  6. توان توليد 25000 متر تيرچه بتني در ماه.
  7. امكان توليد خرپاي تيرچه و ارسال آن به تمامي نقاط كشور.